Stanovy a vnitřní předpisy

Stanovy schválené Rejstříkovým soudem ze dne 11.8.2016

Řád cvičiště ze dne 25.11.2017 účinný od 1.1.2018

Pravidla pro brigádnickou činnost ze dne 14.2.2009

Pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad instruktorům účinná od 1.1.2018

Výpůjční řád ze dne 31.5.2009

Výpůjční list ze dne 31.5.2009

Domů