Stanovy a vnitřní předpisy

Stanovy schválené Rejstříkovým soudem ze dne 11.8.2016

Řád cvičiště ze dne 24.11.2018 účinný od 1.1.2019

Příloha č. 1 k Řádu cvičiště ze dne 24.11.2018 účinná od 1.1.2019

Pravidla pro brigádnickou činnost ze dne 14.2.2009

Pravidla pro placení členských příspěvků a kurzů a proplácení cestovních náhrad instruktorům účinná od 1.1.2023

Výpůjční řád ze dne 31.5.2009

Výpůjční list ze dne 31.5.2009

Domů