Příprava na výstavu

Pořídili jste si pejska s průkazem původu (PP) a máte výstavní ambice nebo si chcete před sezónou zopakovat praktická „výstavní“ cvičení, pak je možné zúčastnit se nepravidelného předvýstavního tréninku.

výstava

Během kurzu se procvičí základní výstavní prvky jako je postoj, volný pohyb v kruhu, posouzení psa. Dále se dozvíte, jak správně připravit a jak předvést svého pejska a budete zasvěceni do dalších tajů „vystavování“.

S pejskem se můžete přihlásit již ve 3-4 měsících věku pejska, resp. od té doby, kdy má pejsek ukončené základní očkování, nebo s jakkoliv starým psem.

Hodinový kurz se bude otevírat nepravidelně podle počtu zájemců. Jestliže se budete chtít zúčastnit pak, prosím, napište na emailovou adresu nebo zavolejte na tel.číslo 723 873 910. Kurzovné ve výši 300,- Kč se platí na místě v den konání.

Na kurz je nutné se dostavit včas a s vyvenčeným pejskem. Na společný výcvik nemají přístup háravé feny (po domluvě je možné provést výcvik odděleně).

Na kurz doporučujeme:

 1. Vhodnou obuv
 2. Předváděcí výstavní vodítko
 3. Pamlsky (piškoty, kousky sýra, párku, granulky... dle vlastního výběru)
 4. Vodu a misku pro psa
 5. Očkovací průkaz
 6. Dobrou náladu a hodně trpělivosti
 7. Trochu fyzičky

Základní informace pro vystavovatele začátečníky.

Na výstavu jsou připuštěni psi a feny všech plemen zapsaných v plemenných knihách uznaných FCI, tzn. s rodokmenem uznaným ČMKU nebo FCI. Hodnotí se zvlášť feny a psi rozdělení podle věkových skupin. Ve výstavním kruhu je každý pes jednotlivě ohodnocen a dostane výstavní známku.

Rozdělení podle věkových skupin či případně podle titulů, které již pes za svou kariéru získal. Třídu, do které hlásíte svého psa, je nutno uvést již na přihlášce.

 • tř. štěňat - 3-6 měsíců
 • tř. dorostu - 6-9 měsíců
 • tř. mladých - 9-18 měsíců
 • mezitřída - 15-24 měsíců
 • tř. otevřená - od 15 měsíců bez omezení
 • tř. pracovní - od 15 měsíců, pouze pro psy a feny s uznanou zkouškou z výkonu (otevírá se jen u některých plemen - služebních, loveckých...)
 • tř. vítězů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem, příp. titulem národní, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy (otevírá se na národních výstavách)
 • tř. šampionů - od 15 měsíců, pro psy a feny s přiznaným šampionátem
 • tř. veteránů - od 8 let neomezeně

(Pouze u německých ovčáků se rozdělení tříd mírně liší.)

Přehled ohodnocení psa výstavní známkou, v závorce je uvedena zkratka. V seznamu je uvedena také barva stužky, kterou pes za tu kterou známku získává.

 • velmi nadějný (VN) - žlutá stužka
 • nadějný (N) - bílá stužka
 • výborný (V) - modrá stužka
 • velmi dobrý (VD) - červená stužka
 • dobrý (D) - zelená stužka
 • dostatečný (dost.) - fialová stužka
 • nedostatečný

Ve výše uvedených třídách se zadávají uvedené známky - pro tř. štěňat a dorostu jsou to známky VN a N, pro ostatní třídy V až nedostatečná. Navíc se zadává pořadí u 4 nejlepších jedinců v každé třídě (pouze se známkou V nebo VD) a nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat také následující tituly.

 • tř. štěňat - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší štěně
 • tř. dorostu - na některých výstavách se nejlepšímu z jedinců ocených známkou VN zadává také Nejlepší dorost
 • tř. mladých - CAJC
 • mezitřída, tř. otevřená, pracovní, vítězů a šampionů - CAC, res.CAC
 • tř. veteránů - Nejhezčí veterán

Další tituly jsou zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná.

 • Mezinárodní výstava psů - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, CACIB, res.CACIB, BOB, BIG, BIS
 • Národní výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, NV, BOB, BIG, BIS
 • Klubová výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, KV, KVM
 • Speciální výstava - zadávají se tituly CAJC, CAC, res.CAC, VSV

Co tyto zkratky znamenají?

 • CAJC = Čekatelství šampionátu mladých země, kde se výstava koná; může být udělen mladému psovi a feně, kteří obdrží známku V1; oba držitelé CAJC postupují do soutěže o titul BOB
 • CAC = Čekatelství titulu Šampion krásy té země, kde se výstava koná (označení tohoto čekatelství se může lišit podle země - v Polsku je to např. CWC, v Rakousku CACA), může být zadán v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní, vítězů a šampionů, každému psovi a feně se známkou V1
 • res.CAC (reserve CAC) může být zadán psovi a feně se známkou V2, pokud dosahují takových kvalit, že by jim rozhodčí udělil titul CAC, pokud by na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou V1
 • CACIB = Čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy, zadává se jednomu psovi a jedné feně z konkurence všech, kteří získali v jednotlivých třídách titul CAC; oba držitelé CACIB postupují do soutěže o titul BOB
 • res.CACIB (reserve CACIB) může být zadán druhému nejlepšímu psovi a feně z výše uvedeného výběru rozšířeného o res.CACe ze třídy, ze které byl pes/fena s uděleným titulem CACIB
 • NV = Národní vítěz; KV = Klubový vítěz; VSV = Vítěz speciální výstavy - zadává se na národní či klubové či speciální výstavě analogicky s titulem CACIB
 • BOB (BEST OF BRED) = Vítěz plemene, do soutěže o tento titul postupují pes a fena, kterým byl zadán titul CACIB (ev. NV, KV nebo VSV), oba CAJC a oba V1 ze tř. veteránů

Na národních a mezinárodních výstavách jsou ještě udělovány následující tituly:

 • BIG (BEST IN GROUP) nebo BOG (BEST OF GROUP) = Vítěz skupiny (pro každou z 9 skupin FCI) - do soutěže nastupují BOB všech plemen dané skupiny
 • BOD (BEST OF DAY) = Vítěz dne - zadává se v případě, že výstava je rozdělena do více dnů; nastupují všichni BIG
 • BIS (BEST IN SHOW) = Nejlepší pes výstavy - do soutěže nastupují všichni BIG, u vícedenních výstav všichni BOD

Jestliže pejsek dosáhne určitého počtu udělených čekatelských titulů, pak se mu udělí tzv. kumulativní tituly:

 • ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců, nejméně dvě čekatelství musí být získána ve třídě mladých (CAJC) a jedno může být získáno ve třídě otevřené, pracovní, mezitřídě nebo vítězů (CAC) a musí být zadáno nejméně od dvou rozhodčích.
 • ČESKÝ ŠAMPION - udělení tohoto titulu je podmíněno
  1. u plemen, která mají titul podmíněn zkouškou z výkonu, dvojím získáním čekatelství CAC, z toho nejméně 1x na mezinárodní výstavě + absolvováním zkoušky, jež musí být doloženo certifikátem
  2. u ostatních plemen čtverým získáním CAC, z toho nejméně 2x na mezinárodní výstavě a ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.
  Předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou výstavních sezonách a minimálně od dvou rozhodčích.
 • ČESKÝ VETERÁN ŠAMPION - pro získání tohoto titulu je musí pes/fena obdržet 3x ocenění výborný 1 ve třídě veteránů, z toho minimálně 1x na MVP
 • MEZINÁRODNÍ ŠAMPION KRÁSY FCI je nejvyšší titul, který může pes nebo fena získat. Jeho udělení je podmíněno získáním 4x CACIB, a to ze tří zemí a od tří různých rozhodčích. Mezi získáním prvního a posledního čekatelství musí uplynout 1 rok a 1 den.

Pejsek může také získávat tituly na tzv. nižších výstavách

 • Oblastní výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Oblastní vítěz (pes a fena zvlášť)
 • Krajská výstava - zadávané tituly: Vítěz třídy, Krajský vítěz (pes a fena zvlášť)

I na těchto výstavách postupují nejúspěšnější jedinci z každého plemene do závěrečných soutěží, kde soutěží o např. o tituly Nejlepší mladý pes či fena, Nejlepší veterán a Vítěz krajské (oblastní) výstavy. Poslední jmenovaný je titul nejvyšší, o který soutěží všichni psi a feny s titulem Krajský (Oblastní) vítěz.

Domů